Czujniki jako zdalne kontrolowanie sterowania

Sensory sygnalizacji krańcowej służą do zdalnego obserwowania skrajnych położeń siłowników pneumatycznych, czy też ręcznych przekładni do sterowania armatury. Wyłączniki takie umożliwiają podłączenie zaworu sterującego siłownikiem poprzez zestaw sensora, co pozwala na uproszczenie instalacji elektrycznej.


więcej
Author: Miele Sp. z o.o.
Source: Miele Sp. z o.o.


Wyłączniki krańcowe krańcowe włączniki służą do zawiadamiania zmiany miejsca narzędzia, albo jego części tak, by przeciwdziałać wadzie urządzenia na skutek jej przestawienia poza położenie dozwolone. W zależności od rodzaju podłączenia zestyków do układu sterującego, zachodzi uruchomienie sygnalizacji ostrzegawczej, albo (link do strony) zatrzymanie silnika maszyny. (http://www.elektro-pol.com.pl/asortyment/) Wyłącznik wyekwipowany jest w dźwignię z rolką, która obraca się w chwili kontaktu z elementem zmieniającą usytuowanie. Oprócz dźwigni, receptor urządzony jest w nóżki montażowe, potencjalną dźwignię resetu, także dwa wyjścia dla wypustów kablowych. W środku ma mechanizm uruchamiający i ustaloną liczbę mikrostyków.


Samsung
Source: pixabay.com


Wyłączniki krańcowe są prostymi elektromechanicznymi wyłącznikami do użycia w wielu oprogramowaniach, żeby wykryć miejsca ruchomych części, nie wprost związanych z bezpieczeństwem maszyn. Są wyekwipowane w obudowę przeważnie mieszczącą styki przełączne.
Używane są przeważnie w małych maszynach do regulacji aktywności małych mechanizmów takich jak stoły obrotowe, wózki dźwigniowe, zawory hydrauliczne, lub nawet w maszynach wyekwipowanych w zabezpieczenia ochronne. Najszersze stosowanie to ochrona przyrządów w przemyśle ciężkim, także w warunkach sporej wilgoci, zapylenia.