Rozbieżnośćpomiędzy stycznikami a przekaźnikami

Stycznik niesłychanie często myli się z przekaźnikiem. W istocie– normafunkcjonowaniatychsprzętów jest dośćpokrewna.
maszyny - odbicie
Author: Kris Duda
Source: http://www.flickr.com


styczniki
Author: touch and see
Source: http://www.flickr.com


Właściwe załączenie daje możliwość naprzekazywaniesygnału. W takim przypadkusygnałemmoże być na przykład prąd lub napięcie.


Stycznikiróżnią się jednakwysoce od przekaźników. W tym przypadku użytkuje się jednak systemy silnoprądowe, chociaż przekaźniki bazują na systemach niskoprądowych lub o normiewynoszącej zero jakie wybrać styczniki. Obowiązująca definicja styczników nie jest skomplikowana. W dziedzinieurządzeń o takich cechach, stycznikito elektroniczne łączniki, których zadaniem jest załączanie lub wyciszaniesygnału prądowego lub napięciowego w jednym lub zwiększonejliczbiesystemów zamkniętych. Stycznik wyekwipowany jest w cewkę, któraumożliwiasprawnenadzorowanienarzędziem. Stycznikiużytkuje się w systemach zamkniętych o zwiększonym obciążeniu. Należydodać – każdy stycznik może działać niczym przekaźnik, ale przekaźnik nie zawsze może być stycznikiem. Stycznikiwyposażone są nadto w styki dodatkowe oferta dostępna tutaj. Jaki jest ich kluczowy cel wdrożenia? Styki pomocnicze wykonują podtrzymanie dla przycisków załącz, blokują inne Urządzenia technologiczne, zamykają lub (informacje) wyłączają swój obwód sterowania, służą dla obwodu sygnalizacji. Podsumowując, stycznik to obwód, jakipozwala łączyć zdalnie trójfazowe obwody.
Prócz styczników prądu przemiennego użytkowane są równieżobwodyzasadzające się na prądzie stałym. Znamionują się napędem elektromagnesowym lub pneumatycznym. Takie styczniki stosuje się w komunikacji tramwajowej, kolejowej lub akumulatorowej (czyli takiej, która napędza między innymi wózki).