E-procurement jako nieuchronność większej części jednostek

E-procurement jest przyszłością większej części jednostek. Koronnymi atutami elektronicznych nabytków jest pełna Automatyzacja postępowania zakupowego, łatwiejsze kierowanie przebiegiem zakupowym, normalizacja asortymentu, również kontrahentów.


firma - fotogram
Author: Prentsa Aldundia
Source: http://www.flickr.com


Platformy e-procurement to nie jedynie miejsce, w ramach jakiego można wyszukać propozycje zakupu i sprzedaży, lecz cały układ ułatwiający procesowanie pism między przedsiębiorstwami (http://logintrade.pl/e-procurement). Dzięki zastosowaniu takiej platformy, całość procesu zakupowego jest szybsza i mniej wrażliwa na błędy ludzkie. To dzisiejsze narzędzia użytkowane do realizowania zakupów drogą elektroniczną, które występują zarówno w formie mniej złożonych aplikacji online, pozwalających na wykonanie pojedynczych zakupów, jak również w formie złożonych struktur do kierowania zakupami w przedsiębiorstwie, bądź urzędzie. Taka forma realizacji zamówień zapewnia większą przejrzystość i konkurencyjność.
aukcje elektroniczne
Author: Shakib Saifi
Source: http://www.flickr.com


Aukcje elektroniczne służą do dokonania przetargów on-line, posiadający odbijać się w założeniach program aukcyjny, czy też wykonujący przetargi w modelu odpowiadającym prawie zamówień publicznych (aukcje online). Program aukcyjny zezwala na programowanie dowolnej ilości aukcji, albo licytacji równolegle dla nieograniczonej liczby partycypantów.


Zamawiający może dowolnie modelować parametry i harmonogram aukcji, lub licytacji zgodnie z warunkami przetargu publicznego, w tym także skomplikowane oceny wielokryterialne, w których cena nie jest jedynym wyznacznikiem diagnozy.


Całość procesów jest szybsza, pracownicy mniej obciążeni, co zezwala alokować ich czas w inne działalności.