Multimetry jako często użytkowane narzędzia

Jakość uziemień w znaczący sposób wpływa na zabezpieczenie eksploatacji instalacji i urządzeń elektrycznych, a szczególnie na skuteczność ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym i ochrony odgromowej.
W celu przetestowania instalacji elektrycznych i zrealizowania żądań dotyczących ochrony przed porażeniem należy przeprowadzić testy rezystancji uziemienia. Do tych sprawdzianów używany jest miernik uziemienia. Rezystancja ta zezwala wyznaczyć wartość napięcia dotykowego, jakie może powstać między przeróżnymi częściami przewodzącymi na przewodzie ochronnym. Niezbędność pomiaru rezystywności gruntu i rezystancji uziemienia następuje już na etapie projektowania i wykonywania instalacji.


osiedle
Author: DOLCAN
Source: DOLCAN


słuchawki
Author: Technolux
Source: Technolux


Multimetr jest urządzeniem najczęściej użytkowanym w warsztacie elektronicznym. Posługuje się on nim zarówno w czasie uruchamiania nowych urządzeń, jak i naprawiania tych będących w użyciu.


nowoczesne odkurzacze
Author: Dennis van Zuijlekom
Source: http://www.flickr.com


Współczesne multimetry zdołają wykonywać kilka pomiarów równocześnie, np. wartości napięcia i jego częstotliwości, zachowywać w pamięci mierzone wielkości, czy wyznaczać przeciętną z pomiarów.


Dynamometr, zwany potocznie siłomierzem, służy do pomiaru natężenia nacisku i siły ciągu, a niektóre z nich także do sprawdzianu masy. Charakteryzuje je precyzja, prostota obsługiwania i wyraźny wyświetlacz prezentujący dane w postaci histogramów i wykresów.
Dynamometry znajdują swoje przeznaczenie w warunkach laboratoryjnych i fabrycznych, także w gospodarstwach domowych, gdy korzystamy z wagi sprężynowej.


Do skrupulatnych testów należałoby stosować aparaturę wysokiej klasy zapewniającą niezawodność mierzenia.