Piorunochrony jako narzędzia do ochrony istotnych fragmentów sieci

Odgromniki są przyrządy które stosuje się do asekuracji istotnych fragmentów obwodów.

Burze zdarzają się bezustannie na wszystkich kontynentach i powodują spore straty. Przyczyniają się do niszczenia urządzeń zarówno fabrycznych, jak i domowych. Z uwagi na ich dużą i zaskakującą formę częstokroć powodują tragiczne konsekwencje w instalacjach elektrycznych.

elektryka
Author: Pete
Source: http://www.flickr.com
W celu ochrony narzędzi elektrycznych wrażliwych na przepięcia spowodowane m.in. trafieniem pioruna nieodzowna jest wewnętrzna asekuracja przeciwprzepięciowa. Instalacja elektryczna będzie pewna, jeżeli w skrzynce elektrycznej umieścimy ochronnik przeciwprzepięciowy i wskaźniki defektu, które zasygnalizują niezbędność wymiany ochronnika.Wewnętrzna ochrona przeciwprzepięciowa polega na utworzeniu zestawienia punktu neutralnego rozdzielnicy elektrycznej, metalowych osłonek kabli, metalowych rur trafiających do budynku, dodatkowych połączeń wyrównawczych i uziemienia z kluczową szyną ekwipotencjalną. Więcej tutaj: Pelelectric. Są trzy grupy ochronników które zabezpieczają przed wahaniami pochodzenia burzowego i łączeniowego mogącymi pojawić się w sieci która zasila budynek.

Ochronnik przeciwprzepięciowy w razie potrzeby pewnie przechwyci falę przepięciową i odwiedzie prąd przepięciowy do uziomu, a nie do instalacji. Zabezpieczy nie tylko przed przepięciami w czasie burzy, ale także łączeniowymi, jakie zdarzają się w sieci zasilającej. Wybierając stosowny ogranicznik przepięć powinno się wziąć pod uwagę optymalne napięcie stałej pracy pomiędzy przewodem fazowym i neutralnym. Ważny jest układ sieci, oraz odporność udarowa połączona z udarami prądowymi, które wywodzą się od uderzenia piorunu.

Ograniczniki winny być poddawane okresowej kontroli chociaż raz w roku, natomiast kolejne skontrolowanie powinno się zrealizować po wystąpieniu wyładowania piorunowego w budynek.

Bezdotykowy i prędki test ogranicznika realizuje się za pomocą ruchomego narzędzia pomiarowego. Wybór i wykonanie elementów ochrony odgromowej, tak jak zewnętrznej, jak i wewnętrznej trzeba zlecić specjaliście.