urządzenie

Rozbieżnośćpomiędzy stycznikami a przekaźnikami

styczniki
Author: touch and see
Source: http://www.flickr.com
Stycznik bardzo często myli się z przekaźnikiem. Nie ma się czemu dziwić– zasadadziałaniatych dwóchurządzeń jest wystarczającopodobna.
Subscribe to RSS - urządzenie